Cấu trúc một Email cơ bản mà bạn cần biết

Cấu trúc một Email

Một thư tính điện tử gồm hai phần chính: Phần đầu (header) và phần chính (body).

  • Header: được cấu trúc bởi các trường như thông tin tóm tắt, người gởi, người, người nhận và các thông tin khác về email. Một header bao gồm ít nhất các trường sau:
  • From: chứa địa chỉ email và có thể là tên của người gởi.
  • To: chứa địa chỉ email và có thể là tên của người nhận thư chính.
  • Cc (Carbon copy): chỉ các người nhận thư tín thứ yếu, các người này nhận một bản sao thư tín của người nhận chính. Một danh sách các người nhận thư tín được hiển thị cho tất cả các người nhận khác
  • Bcc (Blind carbon copy): cũng chỉ các người nhận thứ yếu, các người này nhận một bản sao thư tín của người nhận chính. Nhưng không hiển thị danh sách các người nhận thứ yếu cho bất kỳ người nào.
  • Subject: một bản tóm tắt ngắn về chủ đề của tin nhắn
  • Date:: ngày và thời gian địa phương thư tín được viết.
  • Body: chứa thông điệp chính là văn bản không cấu trúc, đôi khi chứa chữ kí ở cuối. Điều này giống như cấu trúc một bức thư thông thường 

Webmail

Webmail là một trong ứng dụng web hữu ích nhất trên Internet, nó cho phép bạn truy cập, gởi, nhận và quản lí email của bạn thông qua trình duyệt web. Phần lớn các trang webmail là bạn có thể truy cập email của bạn từ bất kỳ máy tính nào trên thế giới, miễn là máy tính đó kết nối Internet và có trình duyệt web.

Webmail khác với email truyền thống mà trong đó đa số người sử dụng phải thiết lập một ứng dụng email trên một máy tính, vì vậy, làm cho điểm tr’uy cập duy nhất của họ là tại một máy tính cụ thể. Email truyền thống thì được lưu trữ trên một ứng dụng trên một máy tính., trong khi webmail thì được chứa tập trung và cho phép truy cập từ mọi nơi qua Internet.

Webmail được thiết kế từ những công ty công nghệ nổi tiếng. Một vài dịch vụ webmail nổi tiếng có thể sử dụng là Yahoo!Mail, Google Gmail, Hotmail của Microsoft. Các dịch vụ này là miễn phí. Các công ty này cung cấp dịch vụ webmail miễn phí để lôi kéo người sử dụng trở lại website của các công ty này. Càng nhiều người viếng thăm website của các công ty này thì càng thu nhiều lợi nhuận từ bán quảng cáo.

Sử dụng Gmail

Gmail là hệ thống Email sử dụng giao diện Web. Do đó, người dùng có thể sử dụng bất cứ máy tính nào có nối kết Internet để gởi và nhận Email. Để sử dụng Gmail, người dùng phải đăng ký tài khoản với dịch vụ Gmail và nhập vào địa chỉ của Gmail: www.gmail.com, trang chủ của Gmail xuất hiện như sau:

Tạo tài khoản mới trong Gmail

Nếu chưa có tài khoản Gmail, bạn có thể tạo tài khoản mới bằng cách nhấn vào nút lệnh Create account trong trang chủ Gmail, trang tạo tài khoản mới được mở ra 

Kiểm tra và xử lý thư

Để kiểm tra thư, bạn vào trang gmail.com và đăng nhập vào hộp thư

Nếu máy tính của bạn chưa có tài khoản trước đây (có thể là đăng nhập gmai lần đầu) thì giao diện xuất hiện. Khi đó bạn nhập vào tài khoản đăng nhập và click Next và nhập vào Password.

Nếu máy tính của bạn có tài khoản đăng nhập trước đây, giao diện sẽ hiện các tài khoản đó. Khi đó bạn chọn tài khoản muốn đăng nhập và chọn vào Password. Nếu bạn muốn đăng nhập với tài khoản khác thì click vào nút Add Account